Strandkantens Folkspa
Collaborative site specific work made together with Malin Lin Nordström, exhibited in Södertälje through Södertälje Konsthall. Natural dyed flag made by Karin Tokunaga. Pine wood, metal chain, fabric. 120x120cm, 2021.

A collaboration with Malin Lin Nordström where a jetty was constructed in an attempt to endorse and explore self organisation and its place within the public realm. Placed in the canal passing through Södertälje, where big ships pass every day on their way up or back from Mälaren the presence of the jetty challenges the hierarchies of worth, both monetary and material.

“Självorganisering är att skapa ett tredje rum, en särskild koncentration av tid och energi, där spontaniteten och nödvändigheten länkas samman. Att utgå från en position av begär, ett erkännande av en frånvaro, och genom interaktion forma något bortanför det individuella. En konversation om det gemensamma, en förhandling för att kunna existera parallellt, i pluralitet och oberoende. Ett horisontellt rum för alternativa perspektiv bortanför institutionella strukturer. Att göra saker på egna villkor utifrån en känsla av angelägenhet, ansvar och agens. En idé om hur man vill existera i världen.”︎